Verduurzaming

Energie Bespaarlening VvE

Hoe financiert u de verduurzaming van uw VvE?

Duurzaam vastgoed wordt door de Nederlandse overheid door wet- en regelgeving gestimuleerd en ondersteund. De bebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn. Ook de VvE moet dus aan de slag met een verduurzamingsaanpak. Natuurlijk hebben energiebesparende maatregelen en een duurzame energievoorziening uiteindelijk een positief effect op de kosten. Energielasten gaan omlaag en het wooncomfort wordt verbeterd, maar deze maatregelen moeten vooraf door de VvE worden gefinancierd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor VvE’s om rijkssubsidies aan te vragen via de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Ook is de Energie Bespaarlening door het Nationaal Energiebespaarfonds ontwikkeld om VvE’s te ondersteunen bij de financiering van diverse energiebesparende en duurzame maatregelen.

 

Met de Energie Bespaarlening kan uw VvE direct aan de slag

Goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties voor verwarming en warm water en het gebruik van duurzame energiebronnen vermindert de CO2-uitstoot. Wanneer uw VvE duurzame stappen wil zetten, begeleidt Vizier VvE Beheer uw VvE naar een groen MJOP waarin duurzame energiereducerende maatregelen op een effectieve manier worden geïntegreerd in de meerjarenonderhouds- én investeringsbegroting. De geplande onderhoudsmomenten worden benut door tegelijk duurzame maatregelen te nemen. Dit soort energiebesparende maatregelen kunt u financieren met de Energie Bespaarlening voor VvE’s. Meerwerk dat aan deze duurzame maatregelen verbonden is, mag ook worden meegefinancierd.

Met de Energie Bespaarlening kunt u direct met uw verduurzamingsaanpak aan de slag. De lening is bovendien fiscaal aftrekbaar én heeft een aantrekkelijke rente. Om in aanmerking te komen voor de Energie Bespaarlening, is de VvE verplicht een onafhankelijk en deskundig energieadvies in te dienen. Bij het RvO kunt hiervoor subsidie aanvragen, en ook een groen MJOP en/of de procesbegeleiding bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen kan aanvullend worden gesubsidieerd. Dit maatwerkadvies moet worden uitgevoerd door een van de door de RvO aangewezen onafhankelijke adviesbureaus die zijn gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02. Vizier VvE Beheer is door het RvO geselecteerd als een van de gecertificeerde adviesbureaus voor het leveren van een maatwerkadvies, dat als basis kan dienen voor het aanvragen van de Energie Bespaarlening. Ook verzorgen wij het aanvragen van de beschikbare subsidies.

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl