Financieel VvE-Beheer - VvE Projectbegeleiding

VvE-administratie

Verantwoording over de cijfers

De (meerjaren-)onderhoudsbegroting van uw VvE is de basis voor tussentijdse rapportages en het jaarverslag. De vertaalslag van het begrote technisch onderhoud naar de financiële verslaglegging moet zodanig zijn, dat VvE-bestuur en eigenaren tijdig en nauwkeurig geïnformeerd kunnen worden. Vizier VvE Beheer heeft de expertise in huis om u op ieder moment van financiële rapportages en representatieve jaarcijfers te voorzien. Dat biedt u de zekerheid dat de financiële verantwoording voor uw VvE goed is vastgelegd. Indien gewenst presenteren wij het financiële beleid in de Algemene Ledenvergadering.

 

Transparante boekhouding

Het opzetten en voeren van een administratie is een van de taken die onder uw dagelijks VvE-beheer valt. Dat vraagt niet alleen om kennis van financiële zaken, het kost u ook tijd. De financiële professionals van Vizier VvE Beheer verzorgen graag uw debiteuren- en crediteurenadministratie. U kunt daarbij denken aan het controleren van alle inkomende facturen en het verrichten van betalingen, het innen van de maandelijkse ledenbijdragen, een regelmatige kascontrole en de afroming naar een reservefonds. Wij houden u als onze opdrachtgever betrokken en geïnformeerd en u kijkt mee via ons digitale online platform. Op deze manier hebt u volledige toegang tot uw administratie en 24 uur per dag, 7 dagen per week een actueel beeld van de financiële stand van zaken van uw VvE.

 

Accuraat incassobeheer is de basis

Het vaststellen, incasseren en administreren van de ledenbijdragen vormt een van de financiële pijlers waarop een VvE steunt. Alle uitgaven die een VvE doet, zijn afhankelijk van de periodieke ledenbijdragen. Maar wat kan de VvE doen in geval van betalingsachterstanden? Welke risico’s levert het de VvE op wanneer eigenaren niet tijdig betalen? Dit zijn vragen waar een VvE-beheerder mee te maken heeft. Wanneer Vizier VvE Beheer uw financiële VvE-beheer uitvoert, zijn wij structureel met het incassobeheer van uw VvE bezig. Door snelle signalering kunnen wij direct de nodige acties in gang zetten wanneer dat nodig is, en wordt het risico op betalingsachterstanden verminderd.

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen

Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl