Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van een VvE bepaalt de kaders

Binnen een VvE hebben de leden de zeggenschap. Zij machtigen het bestuur om de VvE te beheren en invulling te geven aan het goedgekeurde beleid. De Algemene Ledenvergadering, die minimaal eenmaal per jaar wordt gehouden, is het orgaan waarin de eigenaren de kaders hiervoor uitzetten. Ook is de Algemene Ledenvergadering het moment waarop rechtsgeldige besluitvorming plaatsvindt en de financiƫle rapportages ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Een correcte verslaglegging van de vergaderbesluiten is voor het VvE-bestuur belangrijk in het kader van aansprakelijkheid en vergaderstukken moeten tijdig en accuraat worden voorbereid en aangeleverd. Vizier VvE Beheer kan u hierbij ondersteunen. We zorgen ervoor dat alle stukken beschikbaar zijn, we kunnen ze indien gewenst presenteren en we kunnen de vergadering voorzitten of bijwonen.

 

Digitaal archief

In een VvE gaan veel documenten om. Reglementen, splitsingsakten, notulen en jaarverslagen moeten worden gearchiveerd volgens de geldende bewaartermijnen en correspondentie en contracten met leveranciers moeten snel voorhanden kunnen zijn. Een papieren archief is vaak tijdrovend. Wanneer alle documenten die een VvE ontvangt of verstuurt op papier handmatig moeten worden opgeborgen of worden teruggezocht, kan dat een flinke zoektocht zijn. Vizier VvE werkt met een transparant online platform waarin de gegevens van uw VvE worden beheerd in een digitaal archief. Alle relevante documenten worden door ons gescand en elektronisch opgeslagen. Dit dossier is altijd volledig en eenvoudig te doorzoeken en uw bestuurlijke, technische en financiƫle gegevens zijn 24/7 opvraagbaar.

 

Zorgeloos verzekerd

Is de appartementenclausule in de verzekeringspolis opgenomen en wat gebeurt er bij schade na een woningverbetering? Een VvE is wettelijk verplicht een aantal collectieve verzekeringen af te sluiten, zoals een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. U kunt ook kiezen voor aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering. Vizier VvE Beheer heeft inzicht in het technisch beheer van uw VvE en kan u zo heel doeltreffend adviseren over verplichte en optionele verzekeringen. Wij vragen meerdere offertes aan en vergelijken deze. We handelen schadeclaims af en zorgen voor een juiste berekening van de herbouwwaarde.

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl