Verduurzaming

Verduurzaming

Duurzaam vastgoedbeheer is onze missie

Verduurzaming staat hoog op de agenda bij overheden, bedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s én particulieren. Wet- en regelgeving stimuleert en ondersteunt duurzaam vastgoed. Dat is een behoorlijk pittige opgave. Het vraagt van u als VvE een investering in duurzame maatregelen, maar het levert op termijn ook een kostenbesparing op. Dit is een nieuwe visie op vastgoedonderhoud. Vizier VvE Beheer heeft alle kennis in huis om de verbetermogelijkheden en het besparingspotentieel van uw complex in kaart te brengen, een duurzaam maatregelenpakket samen te stellen en dit binnen de gestelde kaders uit te voeren.

 

Verduurzaming: hoe pakken wij dat aan?

Vizier VvE Beheer heeft een integrale aanpak voor de verduurzamingsopgave. Wanneer we in een vroeg stadium meedenken bij de vorming van visie, doelstellingen en complexstrategie van uw vastgoed is onze toegevoegde waarde maximaal. Op die manier maakt u meteen de juiste keuzes qua duurzaamheid. Wanneer de VvE besluit met verduurzaming aan de slag te gaan, werkt Vizier VvE Beheer de besparingsmogelijkheden en bijbehorende maatregelen verder uit in een technische analyse en een bijbehorende kostenraming. We nemen collectieve oplossingen mee wanneer dat kan. Deze gegevens verwerken wij in uw MJOP, wat daarmee een DMJOP wordt. Aansluitend kunnen wij de uitvoering van de werkzaamheden begeleiden. Naast toezicht op het werk bestaat onze dienstverlening ook uit projectadministratie en afhandeling van meer- of minderwerk.

 

Een duurzaamheidsaanpak loont

De voordelen van verduurzamingsmaatregelen vertalen zich vooral in de besparing die daarmee wordt gerealiseerd. U voldoet altijd aan de geldende wet- en regelgeving en wij adviseren u over mogelijke subsidies. Met onze aanpak bieden we inzicht in de exploitatievoordelen voor bewoners en voor de VvE. Daarnaast brengt het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen een waardevermeerdering van uw vastgoed met zich mee en garandeert bovendien een toekomstbestendig wooncomfort.

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl